De term Industrie 4.0 of Smart Industry heeft nogal wat beroering verwekt binnen de automatiseringsindustrie. Na de ontwikkeling van de stoommachine, productie aan de lopende band en de computer wordt de introductie van webtechnologieën nu verondersteld “the next big thing” te zijn.

De koppeling van machines buiten de fysieke grenzen van een bepaalde fabriek vormt de grondgedachte. Door middel van slim zelfmanagement zullen machines en installaties in staat zijn aan zelfs de meest buitengewone klanteisen te voldoen. Workflows binnen en buiten de fabriek worden verondersteld op autonome wijze te linken zodat het benodigde materiaal op het juiste tijdstip op de juiste plaats wordt geleverd. Industrie 4.0 is het project waarmee de Duitse industrie zich opmaakt voor de toekomst.

Wat was Industrie 1.0 t/m 3.0?

De introductie van de stoommachine in de 18e eeuw, de introductie van de lopende band in de autofabrieken van Henry Ford honderd jaar geleden en de introductie van de IT en computergestuurde systemen in de laatste decennia van de 20e eeuw hebben de wereld van de industriële productie ingrijpend veranderd. De huidige vierde revolutie zal vergelijkbare veranderingen met zich meebrengen.

Smart Industry

Wat is Industrie 4.0 of Smart Industry?

Waar eerdere revoluties het gevolg waren van de komst van de stoommachine, elektriciteit en de informatietechnologie, ontketende de ‘connected world’ een vierde revolutie die door velen ‘Industrie 4.0’ wordt genoemd. Het idee achter Industrie 4.0 is dat we door het verbinden van machines, industrial internet of things, (half)fabricaten en (IT-)systemen intelligente, zichzelf organiserende netwerken creëren.

Industrie 4.0 is een visie hoe het internet en communicatietechnologieën zullen ertoe leiden dat machines, goederen en onderdelen met elkaar kunnen communiceren.

Industrie 4.0 omvat onder meer de horizontale integratie van gegevensstromen tussen businesspartners, onderleveranciers en klanten en de verticale integratie binnen organisaties. Van ontwikkeling tot het uiteindelijke product. Er vindt een samensmelting plaats tussen de virtuele wereld en de echte wereld, de cyber-physical systemen.

Industrie 4.0 en big data

Het continu op grote schaal data van het productieproces verzamelen en analyseren (Big data) geeft inzicht in het productieproces en biedt mogelijkheden tot verbetering. In real time data beschikbaarheid van alle relevante informatie van alle relevante stakeholders voor en over machines, klanten en goederen. Door deze nieuwe verbindingen ontstaan zelf organiserende, dynamische, ondernemingsoverstijgende netwerken die toegevoegde waarde creëren en naar kosten, grondstoffen en energieverbruik kunnen worden geoptimaliseerd.

Deze nieuwe realiteit maakt nieuwe productieconcepten mogelijk om:

  • Razendsnel in te spelen op individuele klantenwensen en de voordelen van massaproductie te combineren met maatwerk
  • Productie en onderhoud te organiseren en te sturen over de gehele levenscyclus van een product
  • Hiërarchische sturings- en organisatiemodellen te vervangen door decentrale varianten; nieuwe klantenwensen en schommelingen kunnen extreem snel worden opgevangen door nieuwe productieomgevingen die over de grenzen van individuele ondernemingen heen worden bestuurd in cyber-fysieke productiesystemen
  • Door slimme analyse van big data beter in te spelen op klantenwensen, maar ook om logistieke en energienetwerken efficiënter te organiseren

Is uw organisatie al smart?

Hoe slim gaat uw organisatie om met informatie? Wordt er al (geautomatiseerd) data verzameld? Zijn er standaard rapportages die continu worden gebruikt om uw bedrijf te verbeteren? Gebruikt u Big Data? Of heeft u uw organisatie al volledig gemodelleerd zodat besturings beslissing volledig automatisch worden genomen?

Verzamelde data wordt omgezet in informatie welke gebruikt wordt om uw bedrijf een competitieve voorsprong te geven op uw concurrenten.

Het Smart Industry Information Maturity Model zet deze verschillende stappen uit in een ambitie diagram waar de komende jaren naar toe gegroeid kan worden. Mis de boot niet en neem contact op.

Information Maturity