Industrial Internet of Things of IIoT is de industriële tegenhanger van het Internet der Dingen of Internet of Things (IoT) en is opgebouwd uit een groot aantal apparaten met elkaar verbonden door communicatie-software. Deze installatie en zelfs individuele apparaten die er deel van uitmaken, kunnen controleren, verzamelen, uitwisselen, analyseren en direct te handelen op de informatie om hun gedrag of hun omgeving intelligent te veranderen en dit alles zonder menselijke tussenkomst.

Wat is Industrial Internet of Things?

Het Industrial Internet of Things is het verbinden van slimme sensoren en actuatoren met de rijke cloud computerkracht in een industriële omgeving. De informatie die de slimme devices verzamelen wordt gebruikt om het gehele systeem te analyseren en te verbeteren.

Zo kan het LoRaWan netwerk worden gebruikt om slimme sensoren aan te sluiten en rechtstreeks te verbinden met de cloud voor rapportages en analyse.

Een goed voorbeeld van een Industrial IoT systeem is een windmolenpark waarbij iedere windmolen is uitgerust met veel sensoren en software zodat de windmolens onderling kunnen communiceren en inverbinding staan met een slimme cloud omgeving. Hierdoor kunnen de windmolens direct hun status en reparatieverzoeken doorsturen naar de eigenaar. Door de slimme software kan iedere windmolen automatisch zijn instellingen wijzigen zodat deze optimaal functioneerd. Niet alleen de weersverwachting maar ook de status van andere windmolens kan het gedrag van één individuele windmolen aanpassen.

Waarom maakt het Industrial Internet of Things het verschil?

Industrial IoT richt zich op intelligente cyber-physical systemen. Deze systemen bestaan uit machines aangesloten op computers die interpreteren, te analyseren en direct beslissingen te nemen op basis van sensordata van een grote verscheidenheid aan databronnen.