Smart Industry

Smart Industry

industry 4.0

Inventory Management

Inventory Management

realtime inventory control

industrial internet of things 256

Industrial Internet of Things

connected manufacturing

LoRaWAN

LoRaWAN

long range sensor network

Industrial IT is de kennispartner op het gebied van industrële IT. Of het nu gaat om Smart Industry, LoraWan of Industrial Internet of Things neem contact op.

Tracking and Tracing

Efficiency Verhogen

Automatisering verhoogt efficiency

Genereer meer output

Door inzicht in uw productie is uw efficiency te verhogen

Top Kwaliteit

Top kwaliteit door inzicht in uw proces

Automatisering verbeterd de kwaliteit

Minder handmatige handelingen door automatisering verhoogt de kwaliteit van uw proces

Automatisering Loont

Focus op uw business

Automatisering loont

Automatiseer uw proces waardoor u zich kan richten op uw core business

Industrial IT

De maakindustrie in Nederland heeft het zwaar te verduren door de moordende concurrentie uit lagelonenlanden. Om toch succesvol te kunnen blijven produceren is inzicht in je productieproces essentieel. Industriële IT oplossingen kunnen hierbij van grote toegevoegde waarde zijn.

Industrie 4.0, Smart Industry of Industry 4.0 heeft een visie van een slimme fabriek (smart factory) door met Lean Manufacturing  kan er snel worden ingespeeld op de wisselende klantvraag.

Industrial IT geeft u inzicht in uw productie door middel van production intelligence. Door dit inzicht in te zetten om uw processen te optimaliseren worden verliezen beperkt en de winst geoptimaliseerd. Industrial IT is centraal gelegen in Ugchelen vlak bij Apeldoorn Gelderland waardoor geheel Nederland goed bereikbaar is voor het uitvoeren van industriële automatisering.

Industriële IT is het verbindende element tussen het ERP systeem, de MES laag / manufacturing Intelligence, SCADA, PLC en de productievloer. Door Industrial IT krijg je inzicht in de productie en maakt verbetertrajecten met LEAN meetbaar. Industriële Informatie Technologie en Industrial Internet of Things is de basis voor succesvol produceren.

Er zijn verschillende industrial it producten die het inzicht in uw productielijn kunnen vergroten. Tracking and tracing registreert welke grondstoffen uw fabriek verwerkt tot welke producten om zo de kosten van recalls te verkleinen. Zo meet het OEE systeem hoe goed uw productielijn functioneert en waar verbeteringen mogelijk zijn om de output te vergroten. Andon geeft vroegtijdig inzicht waar productieverstoringen te verwachten zijn en geeft de operator de verantwoordelijkheid om de productie stil te zetten bij grote kwaliteitsproblemen. Het Plantdashboard geeft in een oogopslag de voortgang van de productie weer. Door grote informatieschermen krijgt is alle benodigde informatie voorhanden om snel op verstoringen te reageren. Hierdoor wordt de continuïteit van de productie gewaarborgd.

Industrial IT geeft inzicht en biedt de mogelijkheid tot continu te verbeteren bij het aansturen van uw productielijn.

Door jarenlange ervaring in de industriële automatisering en de industriële IT weten wij de brug te slaan tussen de productie en het management. Wij horen graag wat uw ambities zijn en Industrial IT geeft u graag advies hoe u die het beste kunt realiseren.

Waarmee kan Industrial IT u helpen? Neem contact met ons op:

Neem Contact Op