Cloud SCADA geeft u waar u ook bent rechtstreeks inzicht in uw proces vanaf uw laptop, tablet of smartphone.

Gebruikers kunnen via het internet gebruik maken van Cloud SCADA om hun installatie te monitoren en te bedienen. Alle verzamelde data van de installatie wordt verwerkt in begrijpelijke management infromatie. Door dit inzicht is uw proces nog beter aan te sturen.

Cloud SCADA maakt gebruik van proven technology en is een managed Industrial Internet of Things (Industrial IoT) applicatie.

Kijk ook op Cloud SCADA

Cloud SCADA
Cloud SCADA grafiek
  • Realtime inzicht
  • Altijd beschikbaar
  • Waar je ook bent toegankelijk
  • Alarmen
  • Grafieken
  • Alarmen doormelden (e-mail, SMS)

Cloud SCADA is een WebSCADA systeem waarin door de gebruiker alarmen en meldingen zijn te definieerden. Wanneer een meetwaarde de grenswaarde van het alarm overschreid, dus als een bepaalde temperatuur bijvoorbeeld te hoog is wordt er een alarm gegenereerd.

Ook de devices waarop de meetwaarden worden ingelezen wordt goed in de gaten gehouden. Als er geen berichten meer binnenkomen wordt er een alarm gegenereerd zodat direct actie kan worden ondernomen.

Cloud SCADA alamen
CloudSCADA Alarm Doormelding

Direct geinformeerd door de alarmdoormelding van Cloud SCADA. Wanner er een storing is krijg je direct een bericht dat er wat aan de hand is. Hierdoor kan je snel ingrijpen en kan het productieproces ongehinderd door. Dit is ideaal voor storingsdienst of consignatiediensten.

Ontvang de alarmen rechtstreeks via:

  • E-mail
  • SMS
  • App notificatie op smartphone