OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness en wordt gebruikt als KPI om het functioneren van een machine of productielijn te beoordelen. Met Overall Equipment Effectiveness wordt gemeten hoe goed een productiemachine functioneert. 

Wilt u inzicht krijgen in de effectiviteit van uw productie, rendementen van LEAN verbetertrajecten meten en/of inzicht in de bottlenecks in uw productieproces? Dan is Overall Equipment Effectiveness de tool die u nodig heeft. OEE is een praktische verbetertool die u inzicht geeft in de knelpunten van uw productieproces.

OEE is een KPI die bestaat uit een vermenigvuldiging van de beschikbaarheid, efficiency en kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op Web OEE

OEE - Overall Equipment Effectiveness

OEE – Overall Equipment Effectiveness voordelen:

  • Snel inzicht in uw productie
  • Toepasbaar in ieder productieproces
  • Snelle terugverdientijd
  • Downtime en productiegegevens snel inzichtelijk
  • Inzicht in verbeteringen
  • Traceerbare registratie

OEE meet en maakt inzichtelijk hoe goed de productie draait. Daarbij is het belangrijk om de OEE score te analyseren zodat u uw verbeterstrategieën hierop kunt afstemmen. Wij implementeren het systemen en verzorgen de volledige integratie in het bestaande productieproces. Zo weet u snel welke machine de bottleneck in uw productielijn vormt en kunt u hierop anticiperen en rendementsverbeteringen realiseren.

Heeft u ook de ambitie om uw productie te verbeteren? Neem contact op: